About

Op het Autminds 2015 congres werd het idee voor “Beelden bij Autisme” in een workshop behandeld. Zo’n 20 deelnemers namen deel aan de workshop van Diederik Weve. Zijn presentatie kun je hier vinden.

Je ontkomt er niet aan: iedereen heeft een beeld bij autisme. Zeker mensen die geen autisme hebben. Het is dan misschien een stereotiep beeld, want genuanceerde beelden bouw je niet gemakkelijk op als je weinig mensen met autisme kent. Bovendien, mensen met een diagnose heten dan wel allemaal autisme te hebben, maar dat betekent nog niet dat ze gelijk zijn, gelijkgestemd zijn. Hoe verschillend zijn we dan? En waarin gelijk?

Ik denk dat autisme menselijker wordt gevonden naarmate het duidelijker wordt hoeveel verschillen er zijn. Maar, tegelijkertijd wordt –als we de verschillen willen benadrukken- het moeilijker uit te leggen wat dat autisme dan wèl is. Het verhaal wordt namelijk complexer en de boodschap onduidelijker en daardoor misschien wel gemakkelijker vergeten.

Ieders persoonlijke verhaal is het krachtigst als je het van de persoon zelf hoort.

Als ik mijn verhaal aan iemand vertel wil ik dat hij het kan doorgeven, vertellen aan nóg meer anderen. Maar hoe onthouden ze wat wij zeggen? Hoe reproduceren zij onze kracht? Ik kies voor beelden. Ik merk dat zij mijn ervaringen, gedachten & emoties vangen en bewaren. Ik kies voor metaforen, omdat die me vervolgens op nieuwe gedachten brengen, mijn ideeën uitdiepen en aanscherpen.

In deze workshop gaan de deelnemers gezamenlijk en individueel een beeld van autisme schetsen. Individueel kiezen ze beelden die voor hun gevoel bij autisme horen, gezamenlijk schetsen ze uiteindelijk een beeld van autisme. Het totaal is een verzameling van visuele beelden, begeleid met tekst die als boek uitgegeven zou kunnen worden. Testament van de diversiteit van mensen, van mensen met autisme, van autisme. Toegankelijk voor visueel ingestelden & diepgankelijk voor de textueel-gerichten.

Na een inleiding vraag ik ieder om een beeld te kiezen, te zoeken. Een krachtig beeld dat een aspect van hun zijn, ervaring of beleving weergeeft; een boodschap of een wens in zich herbergt.   Je wisselt van gedachten over je beeld met een ander en je schrijft een toelichting.     1 woord of 100.

We gaan ter plekke proberen de beelden te bundelen: ieder een A4.

Als we enthousiast zijn gaat het idee online: jullie beelden zullen de inspiratie worden voor anderen om hùn beeld bij autisme te delen.

Er zijn een paar prachtige beelden gecreëerd tijdens die workshop. Je ziet ze dus op deze site.